Powołanie Fundacji "ARS et BONUM"


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 29 grudnia 2010 roku Pani Anna Barbara Węgrzyniak oraz Pani Danuta Falkowska podpisały akt notarialny powołujący do zycia Fundację "ARS et BONUM".

Jednym z głównych celów działalności Fundacji będzie będzie organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań majacych na celu udzielanie wszelkiego wsparcia i pomocy materialnej i rzeczowej artystom, rzeźbiarzom, muzykom i twórcom różnych dziedzin kultury oraz sportowcom, a także osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja stawia sobie również za cel promowanie oraz wspomaganie inicjatyw i przedsięwzięć związanych z kulturą i sztuką. Mając na względzie, iż kultura jest nie tylko świadectwem czasów współczesnych, lecz także tych minionych, Fundacja prowadzi różnorodną działalność zorientowaną na ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jej celem jest także wszechstronna działalność wspomagająca rozwój kultury fizycznej, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym.

Kontakt


Fundacja "ARS et BONUM"

ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin

+48 91 48 06 101

+48 91 44 80 523

fundacja@arsetbonum.pl

Formularz kontaktowy